405/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1996

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Rantsilan ja Temmeksen kuntien välillä, Rantsilan ja Limingan kuntien välillä, Pattijoen ja Siikajoen kuntien välillä, Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan välillä sekä Ruukin ja Siikajoen kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 2, 4, 5, 6, 14 ja 52 §:n, sellaisena kuin niistä 4 § on 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (980/92) sekä 52 §:n 3 momentti 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (304/92); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 7 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93) ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 5 §:n 9 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Rantsilan kunnasta siirretään Temmeksen kuntaan se alue, joka on siirretty Rantsilan kunnan Rantsilan kylän rekisteriyksiköstä yhteinen maa-alue 878:15 Temmeksen kunnan kärsämän tilaan Kujala 7:15 8 päivänä helmikuuta 1993 kiinteistörekisteriin merkityssä lunastustoimituksessa nro 121637―2.

2 §

Rantsilan kunnasta siirretään Limingan kuntaan se alue, joka on siirretty Rantsilan kunnan Rantsilan kylän tilasta Kupukka 18:53 Limingan kunnan Limingan kylän tilaan Ritokangas 48:29 8 päivänä helmikuuta 1993 kiinteistörekisteriin merkityssä lunastustoimituksessa nro 121727―4.

3 §

Pattijoen kunnasta siirretään Siikajoen kuntaan seuraavat alueet:

1. Pattijoen kylästä se alue, joka on siirretty Pattijoen kunnan Pattijoen kylän tilasta Laurukainen 22:77 Siikajoen kunnan Ylipään kylän tilaan Turtakangas 42 10 päivänä marraskuuta 1993 kiinteistörekisteriin merkityssä lunastustoimituksessa nro 122142―2.

2. Olkijoen kylästä se alue, joka on siirretty Pattijoen kunnan Olkijoen kylän tilasta Isohaka 2:13 Siikajoen kunnan Siikajoen kylän tilaan Moisankangas 96 15 päivänä marraskuuta 1993 kiinteistörekisteriin merkityssä lunastustoimituksessa nro 122141―9.

4 §

Raahen kaupungista siirretään Siikajoen kuntaan se alue, joka on siirretty Raahen kaupungin Lahjoitusmaan kylän tilasta Raahen kaupungin lahjoitusmaa 1:47 Siikajoen kunnan Siikajoen kylän tilaan Moisankangas 96 15 päivänä marraskuuta 1993 kiinteistörekisteriin merkityssä lunastustoimituksessa nro 122141―9.

5 §

Ruukin kunnasta siirretään Siikajoen kuntaan ne alueet, jotka on siirretty Ruukin kunnan Revonlahden kylän tilasta Niemelä 36:55 ja rekisteriyksiköstä Murapalsta 878:11 Siikajoen kunnan Siikajoen kylän tilaan Moisankangas 96 15 marraskuuta 1993 kiinteistörekisteriin merkityssä lunastustoimituksessa nro 122141―9.

6 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1996

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.