404/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1996

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Kolarin kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 2, 4, 5, 6 , 14 ja 52 §:n, sellaisena kuin niistä 4 § on 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (980/92)sekä 52 §:n 3 momentti 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (304/92); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 7 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93) ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 5 §:n 9 kohdan nojalla päättänyt:

1 §

Kittilän kunnasta siirretään Kolarin kuntaan seuraavat tilojen ja rekisteriyksiköiden osat:

Sieppijärven kylästä osa tiloista Vaara 18:3, Pihlaja 18:5, Kuoppa 18:7, Holkki 18:9 ja juustovaara 18:11 sekä osa talon 18 yhteisestä vesialueesta 876:19.

Uusi raja alkaa tilan 18:7 rajan ja vanhan kunnanrajan leikkauksesta ja jatkuu tilan 18:7 rajaa pyykille 37. Siitä raja kulkee tilan 18:9 rajaa pyykkien 7,6,5 ja 4 kautta tilan 18:3 pyykille 3, josta raja kulkee tilan 18.3 rajaa pyykille 31. Siitä raja kulkee tilan 18:11 rajaa vanhalle kunnanrajalle.

2 §

Kolarin kunnasta siirretään Kittilän kuntaan seuraavat tilojen ja rekisteriyksiköiden osat:

1) Kallon kylästä osa tiloista Kantola 12:20, Rajala 12:28 ja Huhtalehto 12:31;

2) osa yksiköstä Kolari-Kaukonen maantie 895:0:939.

Uusi raja alkaa vanhalta kunnanrajalta pyykistä 152 ja jatkuu tilan 12:31 rajaa pyykkien 153, 154 ja 155 kautta pyykille 2. Siitä raja kulkee tilan 12:20 rajaa pyykkien 53, 156 ja 157 kautta pyykille 55, josta raja kulkee tilan 12:28 rajaa vanhalle kunnanrajalle pyykille 158.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 1996

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.