400/1996

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun elintarvikelain (361/95) 48 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee tarvikkeita, jotka tarkoitukseensa käytettäessä joutuvat kosketukseen elintarvikkeen kanssa, kuten astioita, koneita, laitteita, välineitä, rakenteita, työkäsineitä, leivinpapereita, suotimia, myyntipäällyksiä ja muita pakkausmateriaaleja sekä sellaisia elintarvikkeen kuoria ja suojuksia, joita ei ole tarkoitettu syötäväksi.

Tämä päätös ei koske antiikkiesineitä eikä vesihuollon kiinteitä rakenteita tai laitteita.

2 §
Tarvikkeen ominaisuudet

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun tarvikkeen tulee olla sellainen, ettei se tee elintarviketta terveydelle vahingolliseksi tai ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi taikka sopimattomaksi.

Tarvikkeesta ei saa siirtyä tavanomaisessa tai ennalta arvattavassa käytössä elintarvikkeeseen sen ainesosia siinä määrin, että ne voisivat muuttaa sopimattomalla tavalla elintarvikkeen koostumusta tai pilata sen aistinvaraisia ominaisuuksia.

3 §
Tarvikkeeseen ja sen päällykseen tehtävät merkinnät

Kuluttajille myytävien tarvikkeiden merkintöjen osalta noudatetaan mitä kulutustavarasta annettavista tiedoista annetussa asetuksessa (97/87) säädetään tai sen nojalla määrätään, kuitenkin siten, että mainitun asetuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa vaaditun valmistajan tai valmistuttajan nimen sijasta voidaan merkitä myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi sekä osoite.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvaksi tarkoitettuun tarvikkeeseen, joka ei jo ole elintarvikkeen kanssa kosketuksessa, on liitettävä sanat 'elintarvikekäyttöön ― för livsmedelsbruk' tai muu tätä tarkoittava ilmaisu taikka tunnus, jollei tarvike ole luonteeltaan sellainen, että se on selvästi tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Merkinnät on tehtävä riittävän isokokoisin kirjaimin siten, että ne ovat pysyviä, helposti havaittavia ja luettavia.

Muulle kuin kuluttajalle myytävien tarvikkeiden osalta voidaan 1 ja 2 momentissa tarkoitetut merkinnät tehdä pelkästään tarviketta seuraaviin asiakirjoihin.

4 §
Tarkempien määräysten antaminen

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta, erityisesti tässä päätöksessä tarkoitettujen tarvikkeiden valmistuksessa käytettäväksi sallituista aineista (positiiviluettelo), niiden puhtausvaatimuksista ja käytön rajoituksista, tarvikkeista elintarvikkeisiin siirtyvien aineiden enimmäismääristä sekä menettelystä määräystenmukaisuuden toteamiseksi mukaan luettuna näytteenotto ja analyysimenetelmät.

5 §
Erinäisiä määräyksiä

Tämän päätöksen rikkomisen seuraamuksista on säädetty elintarvikelaissa (361/95).

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä kesäkuuta 1996.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.