388/1996

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Asetus opintotukiasetuksen 32 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/94) 32 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1199/94), seuraavasti:

32  §

Kumotun opintotukilain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua enimmäiskorkoa voidaan tarkistaa 1 päivästä heinäkuuta 1996 lukien sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla maaliskuun lopussa päättyneen kuuden kuukauden jakson markkatalletusten keskikorko on muuttunut edellisen syyskuun lopussa päättyneen kahdentoista kuukauden jakson vastaavasta keskikorosta. Vuoden 1997 alusta lukien enimmäiskorko tarkistetaan sillä prosenttiyksikkömäärällä, jolla edellisen syyskuun lopussa päättyneen kahdentoista kuukauden jakson pankkien markkatalletusten keskikorko on muuttunut sitä edellisen vastaavan jakson keskikorosta. Tarkistettava opintolainan enimmäiskorko on ennen heinäkuun 1 päivää 1996 voimassa ollut korko.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.