359/1996

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Asetus lääkekorvauslautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan lääkekorvauslautakunnasta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1491/93) 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 6 momentti,

sellaisena kuin niistä on 6 §:n 6 momentti 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa asetuksessa (423/95), ja

lisätään asetukseen uusi 6 a §, seuraavasti:

5 §
Hakemuksen käsittelyaika

Päätös myyntiluvan saaneen lääkevalmisteen korvausperusteeksi vahvistetusta kohtuullisesta tukkuhinnasta tai aikaisemmin vahvistetun tukkuhinnan korottamisesta on toimitettava hakijalle 90 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Jos hakemuksen tueksi esitetyt tiedot ovat riittämättömät, lautakunta tai tarvittaessa lautakunnan pääsihteeri keskeyttää hakemuksen käsittelyn ja ilmoittaa viipymättä hakijalle, mitä yksilöityjä lisätietoja edellytetään. Lopullinen päätös on tällöin toimitettava hakijalle 90 päivän kuluessa lisäselvityksen vastaanottamisesta.


6 §
Päätöksenteko

Lautakunta voi siirtää pääsihteerin ratkaistavaksi sairausvakuutuslain 5 a §:ssä tarkoitetun valmisteen kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamisen, kun kysymyksessä on korvattavaksi hyväksytyn lääkevalmisteen uusi pakkauskoko, vahvuus tai lääkemuoto taikka tällaista valmistetta vastaavan rinnakkaisvalmisteen tai rinnakkaistuontivalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan vahvistaminen. Lautakunta voi siirtää pääsihteerin ratkaistavaksi myös lääkelain 21 §:n 4 momentin mukaisen erityisluvalla toimitettavan lääkevalmisteen kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamisen. Lisäksi lautakunta voi siirtää pääsihteerin ratkaistavaksi 6 a §:ssä tarkoitetun todistuksen antamisen.


6 a §
Todistus

Lääkekorvauslautakunta voi antaa lääkkeiden ulkomaille vientiä varten myyntiluvan haltijalle todistuksen lääkekorvauslautakunnan hyväksymästä kohtuullisesta tukkuhinnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1996.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.