327/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös kuntien välisen rajan määräämisestä Muhoksen ja Utajärven kuntien välillä

Valtioneuvosto on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 1―2, 3―6, 14 ja 52 §:n 2 momentin, sellaisena kuin 3 ja 4 § ovat 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (980/92); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 7 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/93); ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/95) 5 §:n 9 kohdan; nojalla määrännyt:

1 §

Muhoksen kunnan ja Utajärven kunnan välinen aikaisemmin määräämätön raja Vaulujärvessä alkaa järven lounaisrannalla olevasta, 30.3.1859 vahvistetun Sotkajärven ja Niskan jakokuntien välisen tilusvaihtotoimituksen nro 691 mukaisesta pyykistä nro 27 jatkuen mainitun toimituksen mukaisten pyykkien nrot 28 ja 27 määräämän rajan suuntaisena noin 80 metriä. Tästä raja kääntyy kaakkoon jatkuen noin 205 metrin matkan pisteeseen, josta suorakulmaisesti kääntyy tilusvaihtotoimituksen nro 691 mukaiseen rajapisteeseen nro 26 Vaulujärven pohjoisrannalla, rajamitan ollessa noin 165 metriä.

Muhoksen kunnan ja Utajärven kunnan välinen aikaisemmin määräämätön raja Salmisessa alkaa 7 päivänä maaliskuuta 1956 rekisteröidyn halkomistoimituksen nro 44125 mukaisesti pyykistä nro 21 järven länsirannalla ja jatkuu tästä koilliseen saman halkomistoimituksen nro 44125 mukaisesti pyykkiin nro 22 järven itärannalla.

Muhoksen kunnan ja Utajärven kunnan välinen aikaisemmin määräämätön raja Kivi-Ahveroisessa alkaa järven länsirannalta pis- teestä, joka sijaitsee noin 200 metrin päässä 30.3.1859 vahvistetussa Sotkajärven ja Niskan jakokuntien välisessä tilusvaihtotoimituksessa nro 691 määrätystä pyykistä nro 13, kyseisen pyykin nro 13 ja samassa toimituksessa määrätyn pyykin nro 141 määrittämässä suunnassa. Tästä raja jatkuu Kivi-Ahveroisen yli noin 70 metrin matkan järven itärannalle pyykkien nrot 13 ja 141 määrittämässä suunnassa.

Muhoksen kunnan ja Utajärven kunnan välinen aikaisemmin määräämätön raja Syväjärvessä alkaa järven länsirannalla olevasta, 30.3.1859 vahvistetun Sotkajärven ja Niskan jakokuntien välisen tilusvaihtotoimituksen nro 691 mukaisesti pyykistä nro 141 ja jatkuu tästä koilliseen mainitun tilusvaihtotoimituksen nro 691 mukaiseen pyykkiin nro 14x järven itärannalla.

2 §

Rajan määrääminen ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 tammikuuta 1997.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1996

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.