323/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1996

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maaseutuelinkeinoasetuksen muuttamisesta 12 päivänä helmikuuta 1996 annetun asetuksen (94/96) voimaantulosäännöksen 1 ja 3 momentti sekä

lisätään voimaantulosäännökseen uusi 4 momentti seuraavasti:

Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 1996. Asetuksen 15 §, 16 §:n 2 momentti, 17, 21―25, 27 a ja 27 b § sekä 45 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta tulevat kuitenkin voimaan asetuksella erikseen säädettävänä ajankohtana. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.


Vuonna 1995 aloitetun ja toteutetun investoinnin rahoitukseen voidaan myöntää avustusta, valtionlainaan liittyvää tukea tai korkotukea 7 §:n 2 momentin säännösten estämättä, mikäli avustus- tai lainahakemus on jätetty maaseutuelinkeinopiirille vuonna 1995.

Asetus maaseutuelinkeinoasetuksen 16 ja 46 §:n muuttamisesta (251/96) tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 1996.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.