298/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Ympäristöministeriön päätös alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa

Ympäristöministeriö on päättänyt luonnonsuojelualueiden hankinnasta, hallinnasta ja hoidosta 26 päivänä huhtikuuta 1996 annetun asetuksen (296/96) 4 §:n sekä luonnonsuojelualueen muodostamisesta maanomistajalle aiheutuvan menetyksen korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (827/81) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 18 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (297/96):

1 §

Alueellinen ympäristökeskus päättää alueen ostamisesta valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin, jos:

1) ostettava alue tulee osaksi jo perustettua kansallispuistoa tai sellaista kohdetta, joka kuuluu luonnonsuojelulaissa (71/23) tarkoitettuja suojelualueita koskevaan valtioneuvoston hyväksymään ohjelmaan, on valtioneuvoston päätöksessä mainitun erityisesti suojellun lajin esiintymispaikka tai on vahvistetussa seutu- tai yleiskaavassa merkitty SU1- tai SL-merkinnällä;

2) alueen kauppahinta on enintään miljoona markkaa; ja

3) alueellisen ympäristökeskuksen käyttöön on osoitettu määräraha tai myönnetty valtuus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia luonnonsuojeluohjelmien toimeenpanoa varten.

2 §

Kun rakennuslupaa haetaan vahvistetussa seutu- tai yleiskaavassa suojelutarkoituksiinvaratulle tai siihen rinnastettavalle alueelle, rakennuslain 27 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen alueen mahdollisesta lunastamisesta valtiolle tekee alueellinen ympäristökeskus.

3 §

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/77) nojalla vireille pannussa, luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavan alueen lunastustoimituksessa on valtion edun valvojana alueellinen ympäristökeskus. Alueellinen ympäristökeskus huolehtii myös toimituksessa valtion suoritettavaksi määrättyjen korvausten maksamisesta ja tallettamisesta sekä kantaa ja vastaa valtion puolesta tuomioistuimessa toimitusta koskevassa asiassa.

4 §

Kun alue muodostetaan maanomistajan hakemuksesta luonnonsuojelualueeksi, päätöksen maanomistajalle suojelusta aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamisesta tekee alueellinen ympäristökeskus, jos:

1) alue kuuluu luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja suojelualueita koskevaan valtioneuvoston hyväksymään ohjelmaan, on valtioneuvoston päätöksessä mainitun erityisesti suojellun lajin esiintymispaikka tai on vahvistetussa seutu- tai yleiskaavassa merkitty SU1- tai SL-merkinnällä;

2) alueen rauhoittamisesta maksettava korvaus on enintään 500 000 markkaa; ja

3) alueellisen ympäristökeskuksen käyttöön on osoitettu määräraha tai myönnetty valtuus tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia luonnonsuojeluohjelmien toimeenpanoa varten.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan lääninhallitusten tehtävistä luonnonsuojelualueiden hankinnassa 21 päivänä joulukuuta 1984 annettu ympäristöministeriön päätös (923/84).

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1996

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.