270/1996

Annettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1996

Sisäasiainministeriön poliisimääräys eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista

Sisäasiainministeriö on 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun poliisilain (493/95) 52 §:n nojalla päättänyt antaa seuraavan poliisimääräyksen:

1 §
Liikkumis- ja oleskelukielto

Liikkuminen ja oleskelu ilman asianomaisen yhtiön antamaa asianmukaista lupaa on kielletty seuraavien tuotantolaitosten alueilla:

1) Uudenmaan läänissä Imatran Voima Oy:n Loviisan Hästholmenin saari (karttaliite 1)

2) Turun ja Porin läänissä Teollisuuden Voima Oy Industrins Kraft Ab:n Eurajoen kunnan Olkiluodon kylässä sijaitsevan ydinvoimala-alue (karttaliite 2)

3) Kymen läänissä Laminating Papers Oy:n tehdasalue (karttaliite 3) ja Keräkuitu Oy:n tuotantolaitoksen alue (karttaliite 4)

4) Mikkelin läänissä Oy Woikoski Ab:n tuotantolaitoksen alue (karttaliite 5)

5) Oulun läänissä Kemira Chemicals Oy:n tehdasalue (karttaliite 6)

6) Lapin läänissä Ajoksen satama-alue (karttaliite 7) sekä Wintertestcenter Oy:n rata ja suoja-alueet (karttaliite 8).

Mitä edellä määrätään, ei koske viranomaisten säädettyjen tehtäviensä vuoksi tarpeellista liikkumista ja oleskelua ottamalla kuitenkin huomioon ydinturva-asioista johtuvat rajoitukset.

2 §
Määräyksen kattavan alueen merkitseminen

Liikkumis- ja oleskelukiellon saajan on aidattava karttaliitteessä osoitettu rajoituksen alainen alue sekä varustettava se kieltoa ja sen rikkomisesta tulevaa seuraamusta osoittavin tauluin tai merkein.

Vesialueella kiellon alainen alue on osoitettava edellä mainituin tauluin.

3 §
Kiellon päättyminen

Muuttaessaan toimialaansa tai tuotantoaan siten, etteivät liikkumis- ja oleskelukiellot ole enää tarpeellisia taikka lopettaessaan toimintansa, yhtiön tulee poistaa kieltoa osoittavat taulut ja merkit sekä ilmoittaa muutoksesta viipymättä sisäasiainministeriölle.

4 §
Rangaistussäännös

Tämän poliisimääräyksen mukaisen liikkumis- ja oleskelukiellon rikkomisesta voidaan tuomita enintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon siten kuin poliisilain 52 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

Karttaliitteet eivät ole tässä mukana

Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 1996

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Ylikomisario
Hannu Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.