250/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1996

Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 9 ja 17 §,

niistä 9 § sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 annetussa laissa (12/79) sekä

lisätään 3 §:ään siitä 2 päivänä elokuuta 1994 annetulla lailla (692/94) kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti ja 13 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäviä ovat lisäksi lääninoikeuden ylituomarin ja lääninoikeuden tuomarin virkojen täyttämistä ja hoitamista koskevat asiat sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään.

9 §

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esittelijöinä kansliapäällikkö sekä esittelijäneuvoksia ja vanhempia ja nuorempia hallintosihteerejä.

13 §

Korkeimman  hallinto-oikeuden esittelijää   syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.

17 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Työskentelyn järjestämisestä korkeimmassa hallinto-oikeudessa määrätään tarkemmin korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestyksessä, jonka korkein hallinto-oikeus vahvistaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1996.

HE 191/95
LaVM 1/96
EV 8/96

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.