249/1996

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (753/94) 21 §:n nojalla

muuttanut 21 päivänä tammikuuta 1994 antamansa päätöksen (74/94) 1 §:n, 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n seuraavasti:

1 §

Tällä päätöksellä sosiaali- ja terveysministeriö antaa yleiset määräykset talousveden laatuvaatimuksista sekä tarpeellisista tutkimuksista. Lisäksi tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan talousyhteisön direktiivi (80/778/ETY) juomaveden laadusta.

5 §

Jos vesilaitos, jolle poikkeuslupa on myönnetty, toimittaa talousvettä vähintään 1 000 m3/d taikka vähintään 5 000 kuluttajalle, sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa poikkeuksesta Euroopan yhteisöjen komissiolle.

6 §

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on valvottava säännöllisin tutkimuksin sellaista vesijohtovettä, jota enemmän kuin 50 henkilöä käyttää talousvetenä, tai vettä, jota käytetään kaupan pidettävien elintarvikkeiden ammattimaiseen valmistukseen taikka sanotunlaisten elintarvikkeiden käsittelyn, jalostuksen, säilyttämisen ja markkinoinnin yhteydessä. Valvontatutkimusten vähimmäistiheydet on esitetty liitteessä II.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä säännöllisen valvonnan alaiseksi muunkin kuin edellä mainitun vesijohtoveden, jota suurehkossa määrin käytetään talousvetenä.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1996.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Yli-insinööri
Leena Hiisvirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.