219/1996

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut 25 päivänä lokakuuta 1995 turvatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1202/95) 2 §:n 1 momentin seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoriteryhmiä ovat:

1. luvat, hyväksymiset, tutkinnot ja kokeet sekä turvallisuusselvitysten ja ilmoitusten käsittely silloin, kun ne koskevat:

― paineastioita

― vaarallisia kemikaaleja

― räjähteitä

― vaarallisten aineiden kuljetusta

― kaivostoimintaa

― rakennussementtejä

― mittaamisvälineitä

― jalometallituotteita

― sähkölaitteita ja -tarvikkeita

― sähkölaitteistoja

― sähköurakointia

― hissejä; sekä

2. muussa kuin yleisen valvonnan tarkoituksessa tehdyt tarkastukset silloin, kun ne koskevat:

― paineastioita

― vaarallisia kemikaaleja

― räjähteitä

― vaarallisten aineiden kuljetusta

― kaivostoimintaa

― rakennussementtejä

― mittaamisvälineitä

― jalometallituotteita

― sähkölaitteita ja -tarvikkeita

― sähkölaitteistoja

― sähköurakointia

― hissejä.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996 saakka.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Liukko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.