193/1996

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1996

Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen koroista

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/93) 45 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä sovelletaan asuntolainojen korkoihin, joiden muuttamisesta on säädetty asuntotuotantolain (488/53) 9 ja 20 §:ssä, sellaisena kuin se on 17 päivänä huhtikuuta 1959 annetussa laissa (176/59), asuntotuotantolain (247/66) 11 §:n 3 momentissa ja 24 §:n 2 ja 3 momentissa, sellaisena kuin 2 momentti on 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (33/68) ja 3 momentti 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/80), asuntotuotantolain muuttamisesta annetun lain (81/82) voimaantulosäännöksen 3 momentissa sekä asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) 9 §:n 3 momentissa.

Tätä päätöstä sovelletaan myös asuntolainaehdoin työllisyyden turvaamiseksi sekä auto- ja moottoripyöräveron tuotoista asuntotuotannon edistämiseksi ja suhdanneverovaroista vuokra-asuntokannan lisäämiseksi myönnettyjen lainojen korkoihin.

2 §

Asunto-osakeyhtiö- ja omakotitalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten myönnetystä lainasta peritään toistaiseksi vuotuista korkoa 8,5 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1949―1981 tai ajalla 1.1.―28.2.1982.

3 §

Vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnetystä lainasta peritään toistaiseksi vuotuista korkoa seuraavasti1) 8,5 prosenttia, jos laina on myönnetty vuosina 1949―1979; 2) 6,5 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1980; 3) 6,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1981 ja 4) 5,0 prosenttia, jos laina on myönnettyajalla 1.1.―28.2.1982.

4 §

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) nojalla myönnettyjen lyhytaikaisten perusparannuslainojen vuotuinen korko on toistaiseksi kahdelta ensimmäiseltä vuodelta 3 prosenttia. Sitä seuraavilta vuosilta korko on ennen tammikuun 1 päivää 1993 myönnetyissä lainoissa 8,25 prosenttia ja sen jälkeen myönnetyissä lainoissa 6 prosenttia vuodessa. Vuonna 1993 tai myöhemmin myönnettyjen pitkäaikaisten perusparannuslainojen korko on toistaiseksi 6 prosenttia vuodessa.

5 §

Milloin korko, jonka lainansaaja on velkakirjassa sitoutunut enintään suorittamaan, on edellä määrättyä korkoa pienempi, asuntolainan korko on toistaiseksi velkakirjassa määrätyn enimmäiskoron suuruinen.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996. Päätöksellä kumotaan 23 päivänä syyskuuta 1993 annettu valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta (829/93).

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1996

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.