185/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/92) 35 §:n 1 momentin 1 kohta, 38 §, 50 §:n 1 momentin 4―7 kohta, 53 §:n 2 momentti ja 54 §:n 2 momentti,

sellaisina kun niistä ovat 35 §:n 1 momentin 1 kohta 29 päivänä syyskuuta 1995 annetussa asetuksessa (1132/95), 50 §:n 1 momentin 5 kohta 27 päivänä lokakuuta 1995 annetussa asetuksessa (1224/95) sekä 53 §:n 2 momentti ja 54 §:n 2 momentti 28 päivänä marraskuuta 1994 annetussa asetuksessa (1032/94), seuraavasti:

35 §

Puolustusvoimissa on:

1) upseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimain komentajan, pääesikunnan päällikön, kenraaliluutnantin, vara-amiraalin, kenraalimajurin, kontra-amiraalin, everstin, kommodorin, everstiluutnantin, komentajan, majurin, komentajakapteenin ja nuoremman upseerin virat sekä opistoupseerin virkoja, joita ovat opistoupseerin perusvirka ja opistoupseerin ylempi virka sekä sotilasammattihenkilön virkoja;


38 §

Kelpoisuusvaatimuksena opistoupseerin virkoihin on:

1) opistoupseerin perusvirkaan opistoupseerin tutkinto tai alempi toimiupseerin virkatutkinto; sekä

2) opistoupseerin ylempään virkaan opistoupseerin tutkinto tai ylempi toimiupseerin virkatutkinto sekä virkaan vahvistettu jatkokoulutus.

Ylempi toimiupseerin virkatutkinto voidaan korvata asianomaiseen tehtävään soveltuvalla muulla koulutuksella.

50 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:


4) sotilasyli-insinöörin, sotilasinsinöörin, sotilasylilääkärin, sotilaslääkärin, sotilasylieläinlääkärin, sotilaseläinlääkärin, sotilashammaslääkärin, kenttärovastin, sotilaspastorin, ylikapellimestarin ja opistoupseerin ylempään virkaan puolustusvoimain komentaja;

5) sotilasyliteknikon, talouspäällikön, kapellimestarin sekä apteekinjohtajan, apulaislääkärin, atk-päällikön, erikoistutkijan, farmaseutin, kamreerin, kielenkääntäjän, kirjastonhoitajan, kirjastonjohtajan, matemaatikon, meteorologin, muonitustarkastajan, museonjohtajan, osastopäällikön, osastosihteerin, proviisorin, psykologin, päävalmentajan, räjähdysainetarkastajan, sairaalakemistin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan ylilääkärin ja apulaisylilääkärin sekä erikoislääkärin ja osastolääkärin, tarkastajan, tiedotussihteerin, toimistopäällikön, tutkijan, valmennuspäällikön, vanhemman lehtorin, ylihoitajan ja ylitarkastajan pääesikunta;

6) opistoupseerin perusvirkaan sekä sotilasteknikon ja taloudenhoitajan pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien esikunta; sekä

7) muut virkamiehet pääesikunta taikka maanpuolustusalueen, sotilasläänin, merivoimien tai ilmavoimien esikunta, maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, maanpuolustusopiston johtaja, puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta, sotilaslaitoksen päällikkö tai johtaja taikka joukko-osaston komentaja.


53 §

Nimittämisestä virkamieheksi yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää valtioneuvosto, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti ja muiden osalta se viranomainen, joka nimittäisi vastaavaan virkaan.


54 §

Jos 1 momentin 3 kohdassa tai 50 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen virkamiesten tehtävään määrääminen edellyttääsiirtymistä joukko-osastosta tai sitä vastaa-

vasta hallintoyksiköstä toiseen maanpuolustusalueella, merivoimissa, ilmavoimissa tai puolustusvoimien materiaalilaitoksessa, määrää tehtävään maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentaja taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtaja. Jos tehtävään määrääminen edellyttää muuta siirtymistä puolustusvoimissa, määrää tehtävään upseerin puolustusvoimain komentajaja muun virkamiehen pääesikunta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.