177/1996

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun lain (389/88) 10 luvun 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1994 annetussa laissa (940/94), seuraavasti:

10 luku

Tilintarkastus

1 §
Soveltamisala

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä on oltava yksi tilintarkastaja. Yhtiösopimuksessa voidaan määrätä, että yhtiössä on useampia tilintarkastajia. Tilintarkastajan valintaan osallistuvat yhtiömiehet voivat lisäksi valita yhden tai useamman varatilintarkastajan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

HE 220/95
TaVM 1/96
EV 10/96

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.