171/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus ylikuormamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan ylikuormamaksusta 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (240/82) 1 ja 2 §, 3 §:n 1 kohta, 4 §:n 2 momentti sekä 6 § seuraavasti:

1 §

Ylikuormamaksusta annetun lain 8 ja 14 §:ssä tarkoitettujen maksumääräysten täytäntöönpanosta huolehtii oikeusrekisterikeskus.

2 §

Ylikuormamaksusta annetun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen, maksumääräyksen sekä 12 §:ssä tarkoitetun selvityspyynnön tiedoksi antamisessa noudatetaan, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädetään.

3 §

Maksumääräyksessä on mainittava:

1) maksun suorittamisvelvollinen;


4 §

Maksumääräyksessä on annettava myös kirjalliset ohjeet siitä, miten maksun suorittamisvelvollisen tulee menetellä, jos hän haluaa hakea muutosta ylikuormamaksun määräämistä koskevaan päätökseen lääninoikeudelta.

6 §

Jos lääninoikeus tai korkein hallinto-oikeus poistaa annetun maksumääräyksen tai alentaa ylikuormamaksun määrää, on tästä ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta palautettava perusteettomasti tai liikaa maksettu ylikuormamaksu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.