159/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Asetus nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun lain (157/96) 7 §:n nojalla:

Ilmoittautumismenettely
1 §

Nimittämisestä kihlakunnanvirastojen ja kihlakuntien erillisten virastojen eräisiin virkoihin annetun lain (157/96), jäljempänä nimittämismenettelylaki, 3 §:ssä mainitut ilmoittautumiset toimitetaan sisäasiainministeriölle. Ilmoittautumiset tulee tehdä lomakkeella, jonka kaavan sisäasiainministeriö vahvistaa.

Sisäasiainministeriö kuuluttaa virallisessa lehdessä ilmoittautumismenettelyn ajankohdasta ja käytännön toteutuksesta.

Virkamies voi ilmoittautua yhteen tai useampaan nimittämismenettelylain 1 §:ssä tarkoitettuun virkaan. Virat, joihin virkamies ilmoittautuu, on ilmoittautumisessa asetettava etusijajärjestykseen.

2 §

Sisäasiainministeriö toimittaa ilmoittautumiset sekä ilmoittautumisista tekemänsä yhdistelmän nimittäville viranomaisille sekä nimittämismenettelylain 5 §:ssä tarkoitetulle yhteistyöryhmälle.

Yhteistyöryhmä
3 §

Yhteistyöryhmään nimeävät oikeusministeriö ja oikeuskanslerinvirasto kumpikin yhden jäsenen sekä lääninhallitukset kukin kaksi jäsentä, joista toinen on poliisin lääninjohdosta ja toinen oikeushallintoasioita käsittelevästä yksiköstä. Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Sisäasiainministeriö nimeää lisäksi yhteistyöryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin.

Kunkin lääninhallituksen edustajat osallistuvat niihin yhteistyöryhmän kokouksiin, joissa käsitellään ilmoittautumisia asianomaisen läänin kihlakunnanvirastoihin ja kihlakuntien erillisiin virastoihin.

4 §

Yhteistyöryhmä käsittelee ilmoittautumiset lääneittäin ennen nimityspäätösten tekemistä.

Voimaantulo
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.