155/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös meijerimaidon viitemäärien vahvistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 §:n sekä Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (355/95) 7 §:n 3 momentin ja 13 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Meijerimaidon viitemäärä on 1 päivänä huhtikuuta 1995 alkaneella ja 31 päivänä maaliskuuta 1996 päättyvällä 12 kuukauden tuotantojaksolla sekä sitä seuraavalla 31 päivänä maaliskuuta 1997 päättyvällä tuotantojaksolla 100 prosenttia Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n mukaisesta tuottajan viitemäärän perusteena olevasta tuotantokiintiöstä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuotantokiintiötä määritettäessä otetaan huomioonmeijerimaidon viitemäärien siirtämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (533/95) 15 §:n nojalla tehdyt kiintiöiden siirrot. Vahvistetut viitemäärät sopeutetaan maakiintiöön 1 päivänä huhtikuuta 1997 alkavan tuotantojakson alussa.

Suoramyynnin viitemäärien vahvistamisesta sekä tuottajien oikeudesta palata tuotantoon ja saada erityinen viitemäärä määrätään erikseen.

2 §

Maaseutuelinkeinopiirin on viipymättä ilmoitettava vahvistetut viitemäärät ja perusrasvaprosentit maidon ostajille. Jos tuotantokiintiö, jonka perusteella viitemäärä on vahvistettu, muuttuu muutoksenhaun tai muun syyn johdosta, viitemäärä ja perusrasvaprosentti vahvistetaan uudestaan. Ostajan on ilmoitettava vahvistetut viitemäärät ja perusrasvaprosentit keräilyalueensa tuottajille viipymättä maidontilityksen yhteydessä tai muulla tavalla.

3 §

Tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiirille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.

4 §

Maaseutuelinkeinopiirin tämän päätöksen perusteella tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan 30 päivän kuluessa päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä. Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen tässä päätöksessä tarkoitetussa asiassa tekemästä päätöksestä valitetaan valituslautakuntaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2000.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.