148/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan makeis- ja virvoitusjuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1474/94) liitteenä olevaa virvoitusjuomaverotaulukkoa seuraavasti:

VIRVOITUSJUOMAVEROTAULUKKO

Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Veron määrä
2106:sta Muualle kuulumattomat ravintovalmisteet― alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka soveltuvat käytettäväksi virvoitusjuomien valmistukseen:― ― kiinteässä muodos 2 2,00 mk/kg
― ― muut 3 0,27 mk/l
2208:sta Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus alle 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat; alkoholipitoiset valmisteet, jollaisia käyteteään juomien valmistukseen:
(alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia)
― juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia:
― ― hiilihappoa sisältävät 9 0,27 mk/l
― ― muut 10 0,27 mk/l
3302:sta Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan laiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valm
― jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:
― ― jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 11 0,27 mk/l

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan tuotteisiin, jotka onvastaanotettu toisesta jäsenvaltiosta, luovu-tettu verottomasta varastosta kulutukseen taikka luovutettu vapaaseen liikkeeseen 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen.

HE 209/95
VaVM 1/96
EV 13/96

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Arja Alho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.