125/1996

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1996

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 22 päivänä joulukuuta 1995 antamansa päätöksen (1806/95) 14 §:n 1 momentin ja 24 §:n 1 momentin:

14 §

Vuorottelukorvauksesta annetussa laissa (1663/95) tarkoitetusta vuorottelukorvauksesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 5 prosenttiyksiköllä, jos vuorottelukorvauksen määrä perustuu työttömyysturvalain mukaiseen ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.


24 §

Jos verovelvollinen ei esitä suorituksen maksajalle verokorttia eikä maksaja saa 23 §:ssä tai ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla pidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä ennakonpidätystä toimitettaessa ole sovellettava muita tässä päätöksessä ennakonpidätyksen suuruudesta annettuja määräyksiä, ennakonpidätys on toimitettava 60 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen yhteismäärä on enintään 50 markkaa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Päätöstä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja sen jälkeen maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1996

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.