123/1996

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusminis- teriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/95) liitteenä olevan maksutaulukon 1―3 §:n, 5 §:n sekä 8 ja 9 §:n, sekä

lisännyt mainitun päätöksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon uuden 2 a §:n seuraavasti:Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996. Tämän päätöksen 2 a § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1996

Ministeri
Arja Alho

Nuorempi hallitussihteeri
Ben Rapinoja

Liite

MAKSUTAULUKKO
1 §
Patenttiasiat
Hakemusmaksu
perusmaksu 1 200 mk
lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 120 mk
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 320 mk
muut kerrat 640 mk
Nähtäväksipanomaksu
perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 120 mk
Tilausmaksu välipäätöksen viiteasiakirjoista 110 mk
kahtena kappaleena 160 mk
Käännösmaksu 220 mk/sivu

Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:

1.―3. vuosi 750 mk
4. vuosi 550 mk
5 vuosi 650 mk
6. vuosi 800 mk
7. vuosi 950 mk
8. vuosi 1 150 mk
9. vuosi 1 350 mk
10. vuosi 1 550 mk
11. vuosi 1 800 mk
12. vuosi 2 100 mk
13. vuosi 2 400 mk
14. vuosi 2 700 mk
15. vuosi 3 050 mk
16. vuosi 3 400 mk
17. vuosi 3 750 mk
18. vuosi 4 100 mk
19. vuosi 4 400 mk
20. vuosi 4 700 mk

Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Muutoksenhakumaksut patenttilain 25 §:ssä tarkoitetut asiat 1 100 mk
muut patenttiasiat 750 mk
Etuoikeustodistus 220 mk/10 sivua
lisäsivut 5 mk/sivu
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Kuulutusjulkaisu 30 mk
Patenttijulkaisu 30 mk
Viikkoluettelo
irtonumero 30 mk
vuositilaus 650 mk
Tiivistelmäjulkaisu 5 mk
2 §
Kansainväliset patenttihakemukset
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan 1 200 mk
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 120 mk
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 1 200 mk
Erityinen lisämaksu tapauksissa,joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovelletta 1 200 mk
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 3 momentin mukaisesta lisäajasta 550 mk
Lähettämismaksu 800 mk
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n mukaan 1 200 mk
2 a §
Eurooppapatentti

Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppapatentin käännöksen sekä käännöksen korjauksen julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan:

perusmaksu painatuksesta 500 mk
lisämaksu jokaiselta neljä ylittävältä sivulta 60 mk
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Muutoksenhakumaksu 750 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
Patenttilain 70 h §:n tai 70 q §:n 1 momentin mukainen julkaisu 30 mk
Viikkoluettelo
irtonumero 30 mk
vuositilaus 650 mk
3 §
Lääkkeiden lisäsuojatodistukset
Hakemusmaksu 1 200 mk
Uudelleenkäsittelymaksu 320 mk
Maksu rekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 220 mk
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 1 200 mk
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 4 700 mk
Muutoksenhakumaksut
patenttilain 25 §:ssä tarkoitetut asiat 1 100 mk
muut asiat 750 mk
Diaaritodistus 50 mk
Oikeaksi todistaminen 50 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 80 mk
5 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 1 100 mk
Rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu 1 250 mk
Rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 1 400 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 1 500 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu 1 700 mk
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 1 800 mk
Lisämaksu:
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 400 mk
luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 600 mk
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 280 mk
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 230 mk
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 230 mk
Jos pyyntö rekisteröidyn merkin muuttamisesta tai tavaramerkkirekisteriin tehtävästä muusta merkinnästä esitetään tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemuksen yhteydessä, maksu merkinnästä peritään 50%:lla alennettuna.
Muutoksenhakumaksu 870 mk
Etuoikeustodistus 52 mk
Diaaritodistus 48 mk
Oikeaksi todistaminen 48 mk+
5 mk/sivu
Rekisteriote 70 mk
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 250 mk
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 750 mk
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 300 mk
8 §
Patenttiasiamiesrekisteri
Rekisteröintimaksu 1 300 mk
Muutos tai muu erillinen merkintä 250 mk
Ote patenttiasiamiesrekisteristä 80 mk
9 §
Kaupparekisteriasiat

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut:


Toiminimikysely 1 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.