119/1996

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1419/91) 1 §:n 2 momentti, 7 §:n 2 momentin 9 kohta ja 17 §:n 2 momentin 5 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti ja 7 §:n 2 momentin 9 kohta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa asetuksessa (1701/95) ja 17 §:n 2 momentin 5 kohta osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § ja 7 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1995 annetulla asetuksella, uusi 10 a kohta seuraavasti:

1 §

Tämän asetuksen hyödyllisyysmallihakemusta koskevia säännöksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä, vain:

1) suomalaiseen hyödyllisyysmallihakemukseen;

2) kansainväliseen hakemukseen, jota on jatkettu Suomen osalta hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti tai joka on otettu käsiteltäväksi patenttilain (550/67) 38 §:n mukaisesti; ja

3) eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen, joka on muunnettu kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi.

5 a §

Muunnettaessa eurooppapatenttia koskeva hakemus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 8 a §:n mukaisesti kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemukseksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä patenttiasetuksen 52 r ja 52 s §:ssä säädetään. Hakemusmaksun osalta noudatetaan soveltuvin osin hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 7 §:n 2 momenttia.

7 §

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:


9) onko hakemus suomalainen vai kansainvälinen hakemus vaiko hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettu eurooppapatenttia koskeva hakemus;


10 a) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten patenttivirastoon sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;


17 §

Rekisteriin merkitään:


5) seuraavat päivämäärät:

a) hakemuksen tekemispäivä;

b) jos hyödyllisyysmallihakemus on saatu hyödyllisuusmallioikeudesta annetun lain 8 §:n mukaisesti muuntamalla patenttihakemuksesta, patenttihakemuksen tekemispäivä;

c) jos hakemus on kansainvälinen hakemus, kansainvälinen hakemispäivä sekä päivä, jona hakemusta on hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 d §:n mukaisesti jatkettu tai jona hakemus on patenttilain 38 §:n mukaan tehty, sekä kansainvälinen hakemusnumero;

d) jos hakemus on muunnettu eurooppapatenttia koskevasta hakemuksesta kansalliseksi hakemukseksi, Euroopan patenttisopimuksen mukainen tekemispäivä ja päivä, jolloin hakemus on tehty muuntamista varten patenttivirastoon sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hakemusnumero;

e) hakemusasiakirjojen julkiseksitulopäivä;

f) hyödyllisyysmallin rekisteröintipäivä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.