112/1996

Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1996

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Geenitekniikkalain (377/95) mukaisista sosiaali- ja terveysministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jollei toisin ole säädetty.

2 §

Suoritteista peritään valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia tai kiinteitä maksuja.

3 §

Geenitekniikkalain 7 §:n mukaisten tarkastajien toiminnot ovat valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu.

4 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset maksut, ovat:

1) geenitekniikka-asetuksen (821/95) 20 §:ssä tarkoitettujen geeniteknisten laitosten toiminnan aloittamista koskevan ilmoituksen (toimitilailmoitus) käsittely;

2) geenitekniikka-asetuksen 23, 24 ja 25 §:ssä tarkoitettujen geenitekniikalla muunnettujen organismien käyttöä koskevien ilmoitusten (toimintailmoitus) käsittely;

3) geenitekniikka-asetuksen 26 §:ssä tarkoitetun tutkimus- ja kehittämiskoetta koskevan ilmoituksen käsittely; ja

4) geenitekniikka-asetuksen 29 §:ssä tarkoitetun tuotteiden markkinoille luovuttamista koskevan ilmoituksen käsittely.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

MAKSUTAULUKKO
Suoritteet
1) toimitilailmoitus 2 000 mk
2) toimintailmoitukset
― I  ryhmän B-tyypistä (laajaa) käyttöä koskeva ilmoitus 2 000 mk
― II ryhmän A-tyypistä (suppeaa) käyttöä koskeva ilmoitus 5 000 mk
― II ryhmän B-tyypistä (laajaa) käyttöä koskeva ilmoitus 15 000 mk
edellistä hinnoittelua sovelletaan myös toimintailmoituksiin, jotka koskevat III ryhmän organismeja
3) tutkimus- ja kehittämiskoetta koskeva ilmoitus 25 000 mk
4) tuotteiden markkinoille luovuttamista koskeva ilmoitus 50 000 mk

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1996

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.