108/1996

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Valtioneuvoston päätös turvavarastointiohjelmasta vuonna 1996

Valtioneuvosto on 17 päivänä joulukuuta 1982 annetun turvavarastolain (970/82) 3 §:n 1 momentin nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Vuonna 1996 voidaan turvavarastointisopimuksia tehdä valtion talousarvion rajoissa lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen (608/84) 1 §:ssä, sellaisena kuin se on 24 päivänä elokuuta 1990 annetussa asetuksessa (745/90), luetelluista lääkeaineista sekä seuraavien, suluissa mainittuihin tullitariffin nimikkeisiin kuuluvien tavaroiden turvavarastoinnista:

― Vihannesten ja juuresten kylvösiemenet (07.13 ja 12.09)

―  Paahtamaton kahvi (09.01)

―  Soijapavut (12.01)

―  Rypsin siemenet (12.05)

―  Raaka rypsiöljy (15.14)

―  Rehuhiiva (21.02)

―  Etanoli (22.07)

―  Natriumkloridi (25.01)

―  Rikki (25.03)

―  Kaoliini (25.07)

―  Liitu (25.09)

―  Tulenkestävät materiaalit (25.18, 69.02 ja 69.03)

―  Kipsikivi (25.20)

―  Boraatit (25.28 ja 28.40)

―  Molybdeenimalmi (26.13)

―  Kivihiili lukuunottamatta antrasiittia sekä kivihiilibrikettejä ja niiden kaltaisia kiinteitä polttoaineita (27.01)

―  Polttoturve (27.03)

―  Kivihiilestä tai ruskokivestä valmistettu koksi tai puolikoksi (27.04)

―  Raakaöljyt (27.09)

―  Öljyt kumituotteiden valmistukseen (27.10)

―  Voiteluöljyt ja -rasvat (27.10)

―  Esitislattu raakaöljy (27.10)

―  Moottoribensiini (27.10)

―  Lentopetroli (27.10)

―  Dieselöljyt ja kevyet polttoöljyt (27.10)

―  Raskaat polttoöljyt (27.10)

―  Öljyt painovärien valmistukseen (27.10)

―  Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt (27.11)

―  Vedenkäsittelykemikaalit (28. ryhmä)

―  Noki (carbon black) (28.03)

―  Piimetalli ja puolijohdelaatuinen pii (28.04)

―  Rikkidioksidi (28.11)

―  Hiilidisulfidi (28.13)

―  Ammoniakki (28.14)

―  Natronlipeä (28.15)

―  Bariumhydroksidi (28.16)

―  Alumiinihydroksidi (28.18)

―  Mangaanidioksidi (28.20)

―  Koboltti (28.22)

―  Bariumsulfaatti (28.33)

―  Kromisulfaatti (28.33 ja 32.02)

―  Mangaanisulfaatti (28.33)

―  Polyfosfaatit (28.35)

―  Natriumkarbonaatti (28.36)

―  Vetyperoksidi (28.47)

―  Kalsiumkarbidi (28.49)

―  Tolueeni (29.02)

―  Metanoli ja glykoli (29.05)

―  Voiteluaineiden lisäaineet (29.19, 29.21, 29.32, 29.33, 29.34, 34.02, 38.11, 39.07 ja 40.02)

―  Polyamiinit (29.21)

―  Kumiteollisuuden vulkanisoinnin kiihdyttäjät ja säilyttäjät (29.21, 29.25, 29.30, 29.32, 29.33, 29.34, 38.12)

―  Lysiini (29.22)

―  Isosyanaatit (29.29)

―  Metioniini (29.30)

―  A-, D- ja E-vitamiinit (29.36)

―  Kaliumsulfaatti (31.04)

―  Väriaineet ja painovärien pigmentit (32.03, 32.04 ja 32.05)

―  Painoväri (32.15)

―  Sulfonihappo (34.02)

―  Valoherkät levyt, offsetlevyt, graafiset filmit ja valokuvausfilmit rullissa (37.01 ja 37.02)

―  Valonherkkä paperi (37.03)

―  Filmien kehitteet (37.07)

―  Elektrodimassa (38.01)

―  Aktiivihiili (38.02)

―  Piimaa (38.02)

―  Hyönteisten, tuhosienten ja rikkaruohojen hävittämisaineet ja niiden raaka-aineet (38.08)

―  Öljynjalostus- ja kemianteollisuudessa käytettävät katalysaattorit (38.15)

―  Tulenkestävät laastit (38.16)

―  Kemikaalit (38.23)

―  HD-polyeteeni (39.01)

―  Polypropeeni (39.02)

―  ABS- ja SAN-muovit (39.03)

―  Polyeetterit (39.07)

―  Painovärien hartsit (38.06, 39.05 ja 39.07)

―  Polyamidit (39.08)

―  Polyuretaanit (39.09)

―  Silikonikumi (39.10)

―  Valimohartsit (39.13)

―  Ioninvaihtomassat (39.14)

―  Muoviset teokset (39.26)

―  Luonnonkumi (40.01)

―  Synteettinen kumi (40.02 ja 40.05)

―  Kumikankaat (40.08 ja 40.16)

―  Irtovilla ja villalangat (51.01 ja 51.06―51.09)

―  Puuvillakuitu (52.01)

―  Puuvillalangat (52.04―52.06)

―  Kudotut puuvillakankaat (52.08―52.11)

―  Synteettiset filamenttilangat (54.01 ja 54.02)

―  Kudotut synteettiset filamentti- ja katkokuitukankaat (54.07 ja 55.12―55.15)

―  Cordkankaat (54.08 ja 59.02)

―  Katkotut tekokuidut ja tekokuitulangat (55.03, 55.06 ja 55.08―55.10)

―  Polyamidipaperi ja polyamidikalvo (56.03)

―  Kumilla käsitellyt nimikkeeseen 54.01 tai 54.02 kuuluvaa tekokuitua olevat tekstiilikudelmat (59.06)

―  Suodatinkankaat ja diafragmakankaat (59.11)

―  Kiillepaperinauhat (68.14)

―  Lasimurska ja muut lasijätteet ja -romu (70.01)

―  Laminaatit (70.19)

―  Ferroseokset (72.02)

―  Rauta- ja teräsromu (72.04)

―  Dynamo- ja muuntajalevyt, jänneteräs, silattu teräslanka, erikoisteräkset, ontto vuoriporateräs, prosessiputket ja putkiston osat (72. ja 73. ryhmä)

―  Tinalla silattu tai pleteroitu pelti (72.10 ja 72.12)

―  Puhdistettu, muokkaamaton katodikupari ja valanteet (74.03)

―  Messinkiaihiot (74.03)

―  Messinkipyörötangot (74.07)

―  Nikkeli (75.01, 75.02 ja 75.03)

―  Alumiini (76.01, 76.02, 76.05, 76.07 ja 76.08)

―  Lyijy (78.01 ja 78.02)

―  Tina (80.01, 80.02 ja 80.03)

―  Vaihdettavat työkalut työstökoneita varten (82.07, 82.08 ja 82.09)

―  Juotostarvikkeet (83.11)

―  Ydinpolttoaine, kattilat, pumput, puhaltimet, vedenkäsittelyjärjestelmät, vesi-, höyry- ja kaasuturbiinit laitteineen ja osineen (84. ryhmä)

―  Dieselmoottorit ja niiden osat (84.08 ja 84.09)

―  Laitetuulettimet (84.14)

―  Koneiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet (84.66)

―  Elektroniikka-, sähkö- ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (84.71 ja 84.73)

―  Vierintälaakerit (84.82)

―  Yleiskäyttöiset osat (84.85)

―  Säätösauvat, säätösauvojen toimintalaitteet ja asennonosoituslaitteet osineen (84., 85. ja 90. ryhmä)

―  Sähköteknilliset laitteet (85. ja 90. ryhmä)

―  Sähkömagneetit, kestomagneetit ja niihin tarkoitetuista erikoisaineista tehdyt teelmät sekä muut laitteet ja osat (85.05)

―  Paristot (85.06)

―  Akut (85.07)

―  Dieselmoottorien sähkölaitteet (85.11)

―  Sähkölaitteet ja niiden osat (85.14 ja 85.15)

―  Langallisiin puheluihin ja sähkötykseen tarkoitettujen sähkölaitteiden ja kantoaaltolaitteiden osat (85.17)

―  Mikrofonit, kaiuttimet ja pienjaksovahvistimet (85.18)

―  Äänen ja kuvan talteenotto- tai toistolaitteiden osat ja tarvikkeet (85.22)

―  Atk- ja muut tietotallenteet (85.24)

―  Radiolennätinlähettimien ja radiopuhelinlähettimien ja -vastaanottimien, yleisradio-ja televisiolähettimien ja -vastaanottimien,

televisiokameroiden, meri- ja ilmaliikenteen radioturvallisuuslaitteiden, tutkalaitteiden sekä radiokauko-ohjauslaitteiden osat (85.29)

―  Sähkölaitteiden osat rautatie-, maantie-, sisävesi-, satama- tai lentoliikenteen valvontaa varten (85.30)

―  Kuuloon ja näköön perustuvien sähkömerkinantolaitteiden osat (85.31)

―  Sähkökondensaattorit (85.32)

―  Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista, suojaamista tai liittämistä varten, vastukset, painetut piirit, kytkintaulut ja ohjauspöydät (85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.37 ja 85.38)

―  Tekstin- ja kuvankäsittelyn varaosat ja komponentit (85.38, 85.40, 85.41 ja 85.42)

―  Sähköhehkulamppujen ja sähköpurkauslamppujen osat (85.39)

―  Elektroniputket, katodisädeputket, televisiokameraputket ja elohopeatasasuuntausputket, valokennot, pietsosähköiset kiteet, diodit, transistorit sekä niiden kaltaiset puolijohdekomponentit, valoa lähettävät dioditja elektroniset mikropiirit (85.40, 85.41 ja 85.42)

―  Eristetty sähkölanka (85.44)

―  Hiiliteokset sähkötarkoituksiin (85.45)

―  Eristimet (85.46)

―  Sähkökoneiden, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristysosat (85.47)

―  Ajoneuvojen voimansiirtolaitteet ja laakerit (87.08)

―  Lentokoneiden osat (88.03)

―  Valokopio- ja lämpökopiolaitteiden osat ja tarvikkeet (90.09)

―  Lääketieteessä ja kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet (90.18)

―  Tiheyden, paineen, kosteuden, lämpötilan, nopeuden, virtauksen, pinnankorkeuden tai muun fysikaalisen suureen mittaukseen tai säätöön tarkoitettujen kojeiden osat ja tarvikkeet (90.25, 90.26 ja 90.32)

―  Ajoneuvojen anturit, termostaatit ja mittarit (90.28, 90.29 ja 90.32)

―  Värinauhat (96.12)


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1996.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 1996

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Teuvo Airas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.