87/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Asetus taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (440/94) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §
Lapin yliopiston koulutusohjelmat

Lapin yliopistossa kandidaatin tutkintoon johtavat, kolmivuotiset koulutusohjelmat sekä maisterin tutkintoon kandidaatin tutkinnon pohjalta johtavat, kaksivuotiset koulutusohjelmat ovat:

1) audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelma;

2) tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjelma; ja

3) teollisen muotoilun koulutusohjelma.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Opiskelijalla, joka on ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloittanut käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista annetussa asetuksessa (495/87) tarkoitettuun artenomin tutkintoon johtavat opintonsa Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksessa, on oikeus vuoden 2000 loppuun mennessä suorittaa artenomin tutkinto Lapin yliopistossa. Yliopisto järjestää tutkintoon johtavan koulutuksen soveltuvin osin mainitun asetuksen mukaan.

Lapin yliopisto voi hakemuksesta ottaa artenomin tutkintoa varten opiskelevan 6 §:n 1 momentissa mainittuun koulutusohjelmaan.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.