85/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Asetus vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnasta

Puolustusministerin esittelystä säädetään puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/74) 2 §:n 5a kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 19 päivänä elokuuta 1994 annetussa laissa (740/94):

1 §

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön kehittämistä seuraavana, suosituksia tekevänä ja ohjaavana elimenä toimii puolustusministeriön alainen vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 10 ja enintään 15 eri kansalaisryhmiä ja erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä edustavaa jäsentä, jotka, samoin kuin henkilökohtaisen varamiehen viimeksi mainituille, määrää valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan puolustusministeriön esittelystä.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi valtioneuvosto määrää samalla puolustusministeriön, sisäasiainministeriön ja pääesikunnan edustajan.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsen tai varamies taikka asiantuntija eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrää puolustusministeriö samaa viranomaista, yhteisöä tai järjestöä edustavan uuden puheenjohtajan, jäsenen, varamiehen tai pysyvän asiantuntijan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja puolustusvoimien yhteistoiminnan järjestelyjä ja tehdä esityksiä sen kehittämisestä;

2) osaltaan ylläpitää ja kehittää kansalaisten maanpuolustushenkeä ja maanpuolustustietoisuutta; sekä

3) muutoinkin edistää kansalaisten vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa ja maanpuolustusvalmiutta.

4 §

Neuvottelukunnalla on oikeus ottaa itselleen tarpeellinen määrä sivutoimisia sihteereitä.

5 §

Neuvottelukunnasta on muutoin soveltuvin osin voimassa mitä valtion komiteoista on määrätty.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1996.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.