83/1996

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kotimaisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten merkinnöistä vuonna 1996

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten markkinaorganisaatiosta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1035/72 2 artiklassa tarkoitettuja Suomessa tuotettuja hedelmiä ja vihanneksia myytäessä on tuotteet varustettava merkinnöillä, siten kuin tässä päätöksessä määrätään. Alkuperää koskeva merkintä tulee olla myös tuotteita koskevissa kauppalaskuissa ja saateasiakirjoissa, lukuun ottamatta vähittäismyyntiä kuluttajille.

2 §

Myytäessä tuotteita pakattuna jokaisessa pakkauksessa on samalla sivulla pakkausta oltava selvin, pysyvin ja pakkauksen ulkopuolelle selvästi näkyvin kirjaimin tunnistemerkinnät, tuote ja tuotteen alkuperä seuraavasti:

Tunnistemerkinnät: pakkaajan nimi ja osoite.

Tunnistemerkintänä voidaan pakkaajan sijasta tai sen lisäksi ilmoittaa jakeluportaan nimi ja osoite. Jakeluportaalla tarkoitetaan tässä päätöksessä tukkukauppiasta, maahantuojaa, välittäjää tai muuta näihin rinnastettavaa elinkeinonharjoittajaa.

Tuote: tuotteen nimi, mikäli sisältö ei ole näkyvissä.

Tuotteen alkuperä: vaihtoehtoisesti Suomi, Finland, suomalainen, finsk tai FIN.

3 §

Jos tuotteita myydän pakkaamattomina, vähittäismyyjän on asetettava myytävästä tuotteesta näkyville kyltti, johon on selvin kirjaimin merkitty laatuvaatimusten edellyttämät tiedot tuotteen alkuperästä.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1996.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Nuorempi hallitussihteeri
Sven Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.