80/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Asetus luotsausasetuksen 3 ja 3 a §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1957 annetun luotsausasetuksen (393/57) 3 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 a §, sellaisina kuin ne ovat 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (902/84), seuraavasti:

3 §

Suomalaisen kauppa-aluksen on Suomen kulkuvesillä käytettävä valtion luotsia tämän asetuksen määräysten mukaisesti, kun

1) alus, jonka nettovetoisuus on yli 1000, lähtee ulkomaille tai saapuu ulkomailta; tai


3 a §

Säiliöaluksen, jonka nettovetoisuus on yli 5000, on käytettävä samanaikaisesti kahta luotsia, mikäli alus kuljettaa irtolastina ympäristölle vaarallista öljy-, kaasu- tai muuta lastia. Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia aluksia, joissa on kaikkien lastisäiliöiden alle ja sivuille ulottuva kaksoispohja ja sivutankit eikä näissä tiloissa kuljeteta edellä mainittuja tuotteita.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1996.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.