76/1996

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1996

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on antanut seuraavan päätöksen:

voimaan-
Päätöksen nimike n:o antopäivä tulopäivä
MMMp suu- ja sorkkataudin vastustaminen 5/EEO/96 31.1.1996 15.2.1996

Edellä mainittu päätös on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elin- tarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

Neuvoston direktiivi 85/511/ETY; EYVL N:o L 315, 26.11.1985, s. 11, muut. 90/423/ETY; EYVL N:o L 224,18.8.1990, s. 13, neuvoston direktiivi 94/71/EY; EYVL N:o L 368, 31.12.1994, s. 33, neuvoston päätös 88/397/ETY; EYVL N:o L 189, 20.7.1988, s. 25.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1996

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.