35/1996

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1996

Ympäristöministeriön päätös Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) nojalla

lisännyt Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 23 päivän helmikuuta 1995 annetun ympäristöministeriön päätöksen (241/95) 2 §:n 1 momenttiin uuden 6 kohdan, jolloin nykyiset 6 ja 7 kohdat siirtyvät 7 ja 8 kohdiksi, seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:


6) teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain (1412/94) mukainen toimipaikan rekisteröinti:

― rekisteriin liittymismaksu 10 000 markkaa, kuitenkin niin, että kun toimipaikassa on vähemmän kuin 50 työntekijää, maksu on 6 000 markkaa;

― vuotuinen rekisterimaksu 1 000 mark- kaa;

7) villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (CITES-sopimus; SopS 45/76) mainittujen eläin- ja kasvilajien maahantuontia ja maastavientiä koskevien lupien ja todistusten käsittely:

― luvat 600 markkaa;

― todistukset 50 markkaa, kuitenkin niin, että samassa asiassa samalla kertaa annettavista todistuksista perittävä maksu on yhteensä enintään 600 markkaa; sekä

8) diaaritodistus ja -ote 50 markkaa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1996

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Ylitarkastaja
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.