30/1996

Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Oikeusministeriön päätös Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleissa käytettävien eräiden lomakkeiden kaavoista

Oikeusministeriö on päättänyt Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (272/95) 14  ja 36 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 14 § 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1645/95), sekä kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 106 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (370/85):

1 §

Ehdokkaiden asettamisessa Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleissa voidaan käyttää tämän päätöksen mukaisia lomakkeita. Kaavat on vahvistettu seuraaville lomakkeille:

1) hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta;

2) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi;

3) puolueen ehdokkaan suostumus ja vakuutus;

4) ilmoitus puolueiden vaaliliitosta;

5) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja lisälehtineen;

6) hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta;

7) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi;

8) valitsijayhdistyksen ehdokkaan suostumus ja vakuutus;

9) ilmoitus valitsijayhdistysten yhteislistasta; sekä

10) puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi asetetun unionin kansalaisen, joka ei ole Suomen kansalainen, ilmoitus ja vakuutus.

Vahvistetut kaavat ovat tämän päätöksen liitteinä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1996.

Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 1996

Osastopäällikkö Hallitusneuvos
Risto Jalli

Hallitusneuvos
Jarmo Törneblom

HAKEMUS puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta EHDOTUS puolueen ehdokaslistaksi puolueen ehdokkaan SUOSTUMUS JA VAKUUTUS ILMOITUS puolueiden vaaliliitosta VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA lisälehti HAKEMUS valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta EHDOTUS valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi Valitsijayhdistyksen ehdokkaan SUOSTUMUS JA VAKUUTUS ILMOITUS valitsijayhdistysten yhteislistasta jatkoa; ilmoitus yhteislistasta Puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi asetetun unionin kansalainen, joka ei ole Suomen kansalainen, ILMOITUS JA VAKUUTUS

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.