17/1996

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

Asetus hevostalousneuvottelukunnasta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään:

1 §
Hevostalousneuvottelukunta

Valtion osuutena vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvien varojen käyttämiseen liittyvien asioiden hoitamista varten voi maa- ja metsätalousministeriön apuna toimia neuvoa-antavana toimielimenä hevostalousneuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettaa maa- ja metsauml;talousministeriö ja siihen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta.

Neuvottelukunnassa on maa- ja metsätalousministeriöstä kaksi jäsentä, valtiovarainministeriöstä ja opetusministeriöstä yksi jäsen, Suomen Hippos r.y:stä kaksi jäsentä sekä Suomen Ratsastajain Liitto r.y:stä yksi jäsen.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) antaa lausuntoja valtion osuutena vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvien varojen jakamisesta valtionavusta hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurheilun tukemiseen annetussa asetuksessa (244/92) mainittuihin tarkoituksiin;

2) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja muissa hevostalouteen liittyvissä asioissa;

3) seurata hevostalouden kehittymistä; sekä

4) suorittaa muut maa- ja metsätalousministeriön sille antamat tehtävät.

3 §
Kokoontuminen

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai, milloin hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta.

4 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

5 §
Sihteeri

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii maa- ja metsätalousministeriön määräämä virkamies.

6 §
Menot

Neuvottelukunnan menot suoritetaan valtion osuutena vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvistä varoista.

7 §
Komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen soveltaminen

Neuvottelukuntaan sovelletaan komiteoista annetun valtioneuvoston päätöksen (218/88) määräyksiä.

8 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänätammikuuta 1996.

Tällä asetuksella kumotaan hevostalousneuvottelukunnasta 31 päivänä joulukuuta 1986 annettu asetus (1074/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.