Säädökset alkuperäisinä: 1996

1377/1996
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä
1376/1996
Liikenneministeriön päätös kuljettajantutkintomaksuista
1375/1996
Sisäasiainministeriön päätös Pelastusopiston suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista
1374/1996
Asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
1373/1996
Asetus kansalaisuusasetuksen muuttamisesta
1372/1996
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
1371/1996
Laki Suomen Vientiluotto Oy:n korkotuesta, valuuttakurssitappioiden korvaamisesta jaantolainauksen valtion takauksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1370/1996
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
1369/1996
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
1368/1996
Laki peruskoululain muuttamisesta
1367/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturma-asiamiehistä
1366/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lohikiintiön pyyntiajoista
1365/1996
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1364/1996
Valtioneuvoston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista
1363/1996
Valtioneuvoston päätös eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistäkustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 1997
1362/1996
Valtioneuvoston päätös kansaneläkkeen määrästä tehtävästä vähennyksestä vuonna 1997
1361/1996
Valtioneuvoston päätös tiettyjä tehoaineita sisältävien torjunta-aineiden markkinoille saattamisen ja käytönkieltämisestä
1360/1996
Asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1359/1996
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
1358/1996
Asetus Thaimaan kuningaskunnan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muuttamisesta tehdynsopimuksen voimaansaattamisesta
1357/1996
Asetus Viron kanssa merivyöhykerajasta Suomenlahdella ja pohjoisella Itämerellä tehdynsopimuksen voimaansaattamisesta
1356/1996
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskeviin päätöksiin perustuvienvelvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1355/1996
Maa- ja metsätalousministeriön päätös harjuksen pyynnistä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueilla
1354/1996
Asetus porotalousasetuksen muuttamisesta
1353/1996
Laki poronhoitolain muuttamisesta
1352/1996
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1351/1996
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.