Säädökset alkuperäisinä: 1995

1700/1995
Laki tullilain 25 §:n muuttamisesta
1699/1995
Laki tavaramerkkilain 6 a luvun kumoamisesta
1698/1995
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1697/1995
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1696/1995
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
1695/1995
Laki patenttilain muuttamisesta
1694/1995
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 54 §:n muuttamisesta
1693/1995
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1692/1995
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
1691/1995
Laki kirkkolain muuttamisesta
1690/1995
Laki energia-avustuksista annetun lain kumoamisesta
1689/1995
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 68 §:n muuttamisesta
1688/1995
Laki valuuttalain 13 §:n muuttamisesta
1687/1995
Laki väliaikaisesta poikkeuksesta luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:ään
1686/1995
Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1685/1995
Laki säästöpankkilain 57 §:n muuttamisesta
1684/1995
Laki liikepankkilain 5 ja 13 §:n muuttamisesta
1683/1995
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 67 §:n muuttamisesta
1682/1995
Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
1681/1995
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Enon ja Tuupovaaran kuntien välillä
1680/1995
Asetus maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta
1679/1995
Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista
1678/1995
Laki kuntien valtionosuuslain 32 §:n muuttamisesta
1677/1995
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta
1676/1995
Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1675/1995
Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
1674/1995
Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 10 §:n muuttamisesta
1673/1995
Asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta
1672/1995
Laki valtion perhe-eläkelain 9 ja 11 §:n muuttamisesta
1671/1995
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1670/1995
Laki valtion virkaehtosopimuslain 3 a ja 5 §:n muuttamisesta
1669/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun kertoimen vahvistamisesta
1668/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta
1667/1995
Opetusministeriön päätös ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetusta tutkintomaksusta
1666/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös hakemukseen, joka koskee Koulutus- ja erorahaston uusien sääntöjen vahvistamista
1665/1995
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
1664/1995
Laki työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta
1663/1995
Laki vuorotteluvapaakokeilusta
1662/1995
Laki merimiesten palkkaturvalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1661/1995
Laki palkkaturvalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1660/1995
Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta
1659/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös marja- ja hedelmävalmisteiden pakkausmerkinnöistä
1658/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös pakatusta vedestä
1657/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeissa käytettävistä makeutusaineista
1656/1995
Asetus merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1655/1995
Asetus sisäpiirin kaupankäynnistä tehdyn yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1654/1995
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
1653/1995
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 27 §:n 2 momentin kumoamisesta
1652/1995
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta
1651/1995
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.