Säädökset alkuperäisinä: 1995

900/1995
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
899/1995
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
898/1995
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
897/1995
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
896/1995
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
895/1995
Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 8 ja 12 a §:n muuttamisesta
894/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maidon ja maitotuotteiden suoramyynnin viitemääristä
893/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vahvasti denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista
892/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista
891/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden turvallisuusvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
890/1995
Valtioneuvoston päätös siemenperunakeskuksen tuotantoalueen perunanviljelyn lisäkustannusten korvaamisesta vuonna 1995
889/1995
Valtioneuvoston päätös valtion vesihuoltotöistä annetun päätöksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
888/1995
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
887/1995
Liikenneministeriön päätös eräiden vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä ja rautatiellä annettujen päätösten voimaantulosta
886/1995
Merenkulkuhallituksen ilmoitus eräistä merenkulkuhallituksen päätöksistä
885/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköliiketoimintojen eriyttämisestä
884/1995
Valtioneuvoston päätös teknisiä määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä
883/1995
Valtioneuvoston päätös maatalousperäisiä raaka-aineita jalostaville elinkeinonharjoittajille myönnettävästä investointituesta
882/1995
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
881/1995
Asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
880/1995
Asetus musiikkioppilaitoksista
879/1995
Valtiovarainministeriön päätös arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
878/1995
Vankeinhoitoasetus
877/1995
Asetus Helsingin yliopistosta annetun asetuksen muuttamisesta
876/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
875/1995
Liikenneministeriön päätös maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta
874/1995
Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta
873/1995
Valtioneuvoston päätös nuorisojärjestöjen valtionavustusta valmistelevasta avustustoimikunnasta
872/1995
Valtioneuvoston päätös käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
871/1995
Asetus työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
870/1995
Asetus eräiden tavaroiden vientivalvonnasta
869/1995
Asetus teknologian kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
868/1995
Asetus luonnonvarainneuvostosta annetun asetuksen kumoamisesta
867/1995
Asetus saamelaisalueen koulutuskeskuksesta annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
866/1995
Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
865/1995
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
864/1995
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
863/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista
862/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavista munavalmisteista
861/1995
Valtioneuvoston päätös pysyvän luonnonhaitan korvaamisesta
860/1995
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkömarkkinakeskuksen maksullisista suoritteista
859/1995
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kasvihuonetuotannon lopettamistuesta
858/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokista
857/1995
Valtioneuvoston päätös Euroopan unionin palveluksen vuoksi myönnettävästä virkavapaudesta
856/1995
Asetus laivasimulaattorikeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
855/1995
Asetus palokoulutuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
854/1995
Asuntokauppa-asetus
853/1995
Viihdelaiteasetus
852/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoiminnasta
851/1995
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaviini-nimityksen käyttämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.