1798/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt

muuttaa eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi ja elintarvikehygieenisen laadun turvaamiseksi Euroopan yhteisön ulkopuolelta tuotaville eläville eläimelle, eläimistä saataville elintarvikkeille sekä eräille muille tuotteille suoritettavista tuontitarkastuksista 10 päivänä tammikuuta 1995 antamansa päätöksen (26/95) 3 § 1 momentin, 5 § 1 ja 2 momentin ja liitteen I ja II; sekä

lisätä päätökseen uuden 2 a , 4 a ja 5 a §:n seuraavasti:

2 a  §
Eläinten tuonti maahan

Eläimet on tuotava maahan liitteen I mukaisten tullitoimipaikkojen kautta.

3  §
Eläinten tuontitarkastus

Eläimet on tarkastettava asianomaisessa tämän päätöksen liitteessä I mainitussa kunnassa sijaitsevassa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämässä tuontitarkastuspaikassa. Tarkastus on tehtävä rajaeläinlääkärin tai hänen viransijaisensa toimesta. Tiedot rajaeläinlääkäreistä ja heidän viransijaisistaan saa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolta.


4 a  §
Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuonti maahan

Elintarvikkeet ja muut tuotteet on tuotava maahan liitteen II mukaisten tullitoimipaikkojen kautta.

5  §
Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuontitarkastus

Elintarvikkeet ja muut tuotteet on tarkastettava asianomaisessa tämän päätöksen liitteessä II mainitussa kunnassa sijaitsevassa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämässä tuontitarkastuspaikassa. Elintarvikkeet on tarkastettava  eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevan tai valtuuttaman eläinlääkärin toimesta. Muut tuotteet on tarkastettava rajaeläinlääkärin tai hänen viransijaisensa toimesta.

Tulliviranomaisen on ohjattava elintarvikkeet ja muut tuotteet tullitoimipaikasta sinetöitynä asianomaiselle tuontitarkastuspaikalle. Tulliviranomaisen on ilmoitettava elintarvikkeiden lähettämisestä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle, sen palveluksessa olevalle tai sen valtuuttamalle eläinlääkärille. Muiden tuotteiden osalta tulliviranomaisen on ilmoitettava rajaeläinlääkärille tai hänen viransijaiselleen. Maahantuojan on kustannuksellaan toimitettava elintarvikkeet ja muut tuotteet asianomaiselle tuontitarkastuspaikalle. Tarkastuksen tekevän viranomaisen on ilmoitettava tulliviranomaiselle lähetyksen saapumisesta tuontitarkastuspaikalle.


5 a  §
Elintarvikkeiden tuontitarkastusta koskevat poikkeukset

Tuontitarkastus ei kuitenkaan koske seuraavia elintarvike-eriä:

1)  enintään yhden kilogramman suuruiset elintarvike-erät, jotka matkustaja tuo mukanaan omaan käyttöönsä tai jotka on lähetetty yksityishenkilölle;

2)  metsästysretkellä saaliiksi saatujen joko yhden suuren tai muutaman pienen riistaeläimen ruho tai ruhot, liha tai kyseisestä lihasta valmistetut lihavalmisteet edellyttäen, että ne tulevat metsästäjän omassa yksityistaloudessa käytettäviksi;

3)  suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat lihat ja lihatuotteet;

4)  ulkomaanliikenteen muonitusta varten maahan tuotavat elintarvikkeet; sekä

5)  tutkimustarkoituksiin tuotava vähäinen elintarvikemäärä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Hentriikka Kontio

Liite I TULLITOIMIPAIKAT JA TUONTITARKASTUSPAIKAT ELÄVIEN ELÄINTEN TUONTITARKASTUKSIA VARTEN

LIITE PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.