1790/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Työministerin esittelystä

lisätään työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1680/93) 8 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

8  §
Työharjoittelusopimuksen kesto

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 12 kuukauden enimmäisaikaa ei kuitenkaan sovelleta 17―19 -vuotiaaseen henkilöön, joka ei ole valmistunut ammattiin oppilaitoksesta tai suorittanut ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitettua tutkintoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 1996 saakka.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.