1776/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan velkojien maksunsaantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1578/92) 9 §:n 3 momentti seuraavasti:

9  §

Jos konkurssi alkaa ennen 1 päivää tammikuuta 2011, 4 §:ää vastaava etuoikeus konkurssissa on:

1) huoltoapulain 5 §:ssä tarkoitetun eläkkeen pääomitetulla määrällä; sekä

2) eläkesäätiön työnantajalta olevalla saatavalla, joka kattaa eläkesäätiölain (1774/95) 47 §:n mukaisista vapaaehtoisista lisäetuuksista aiheutuvaa eläkevastuuta siltä osin kuin tätä saatavaa ei saada sen vakuutema olevasta pantista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 187, 188/95
StVM 28/95
EV 177/95

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.