1769/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös verovaraston pitämistä koskevista ehdoista

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 72 k §:n (1767/95) nojalla määrännyt:

1  §

Verovarastointimenettelyssä oleva tavara on säilytettävä lupapäätöksessä mainitussa varastossa.

2  §

Varastonpitäjän on säilytettävä varastossa pidettävä tavara huolellisesti, ja siitä on pidettävä sellaista kirjanpitoa, joka luotettavalla tavalla osoittaa varaston tilan ja siinä tapahtuneet muutokset. Tavara on varastoitava siten, että se voidaan tarvittaessa helposti inventoida.

3  §

Varastonpitäjä on velvollinen antamaan tavaran maahantuojalle, tavaran myyjälle, yhteisöhankinnan tekijälle, varastossa olevaan tavaraan kohdistuvan työsuorituksen tekijälle sekä muille tarvitseville selvityksen tavaran asettamisesta verovarastoon tai tavaran olosta verovarastossa.

4  §

Varastonpitäjälle ja verovarastolle voidaan lupapäätöksessä asettaa myös muita varaston pitämistä koskevia ehtoja, joissa otetaan huomioon varastossa pidettävän tavaran laatu ja käyttötarkoitus sekä varastoinnin luonne.

5  §

Lääninveroviraston arvonlisäverolain 72 k §:n nojalla antamassa lupapäätöksessä vahvistetaan verovaraston pitämistä koskevat ehdot.

6  §

Jos asetettuja lupaehtoja ei noudateta, lupa voidaan peruuttaa.

7  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtajan estyneenä ollessa Ylijohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Tiina Maisala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.