1757/1995

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Verohallituksen päätös kotitalouksien ennakonpidätysvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 4 a §:n sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1553/95) nojalla määrännyt:

Ennakonpidätysvelvollisuus
1 §

Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä on velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamastaan palkasta ja ennakkoperintälain 6 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta vain, jos samalle saajalle maksettujen työstä suoritettujen korvausten määrä kalenterivuoden aikana ylittää 5 000 mk tai jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan. Voimaantulo

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1995

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.