1752/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

muuttanut maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista 7 päivänä marraskuuta 1969 antamansa päätöksen (675/69) 1 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetulla päätöksellä (521/71), seuraavasti:

1  §

Eläketurvakeskuksessa voidaan rekisteröidä jäljempänä määrätyin ehdoin maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentissa ja yrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuina vapaaehtoisina lisäetuina seuraavat etuudet:

1) eläkeiän alentaminen 65 vuoden iästä;

2) vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden korotus maatalousyrittäjien eläkelain 5―9 §:n ja 22 §:n 5―8 momentin sekä yrittäjien eläkelain 4―8 §:n ja 19 §:n 5―8 momentin edellyttämistä määristä;

3) perhe-eläkkeen määrän korotus maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n ja yrittäjien eläkelain 5 §:n edellyttämästä määrästä;

4) hautausavustus; ja

5) muu etu, jota ei edellytetä maatalousyrittäjien eikä yrittäjien eläkelain vähimmäisehdoissa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.