1742/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt:

1  §

Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleelle Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella pysyvästi asuvalle vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa elävälle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle voidaan hakemuksesta maksaa rintama-avustusta sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

Ulkomaalaisella rintamasotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle on myönnetty ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/92) mukainen ulkomaalaisen rintamasotilastunnus tai joka täyttää tunnuksen myöntämisen edellytykset.

Henkilölle, jolle on myönnetty rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (772/69) mukainen rintamasotilastunnus ei kuitenkaan makseta rintama-avustusta.

2 §

Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä on 2 500 markkaa.

3  §

Rintama-avustuksesta aiheutuvat menot korvataan valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa.

4 §

Rintama-avustuksen myöntää hakemuksesta tapaturmavirasto. Avustusta on haettava vuoden 1996 loppuun mennessä.

5 §

Tapaturmavirasto antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

6  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Tätä päätöstä sovelletaan suoritettaessa avustuksia vuodelta 1996.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.