1741/1995

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain(404/48) 14 §:n 5 momentin ja 18 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensiksimainittu lainkohta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (972/80 ja viimeksi mainittu lainkohta 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1225/93), päättänyt:

1  §

Kunnat jaetaan sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten kahteen kalleusluokkaan kuntien yleisestä kalleusluokituksesta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1422/95) vahvistetun kuntien yleisen kalleusluokituksen mukaisesti.

2  §

Huoltoeläke on maksettava I kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa asuvalle huoltoeläkkeen saajalle 10 prosentilla korotettuna.

3

Täydennyskoron täysi määrä on, jos hakijan työkyvyttömyysaste on vahvistettu vähintään 30 prosentiksi, 4  800 tai 4 100 markkaa vuodessa sekä, jos työkyvyttömyysaste on vahvistettu pienemmäksi kuin 30 prosentiksi, vastaavasti 3 200 tai 2 750 markkaa vuodessa sen mukaisesti, onko vahingoittuneen tai sairastuneen vakinainen asuinpaikka I tai II kalleusluokkaan kuuluvassa kunnassa.

4  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Kari Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.