1740/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Asetus valmisteverotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun valmisteverotusasetuksen (1546/94) 3 §:n 2―4 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

3  §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun verottomuuden edellytyksenä on, että ostaja toimittaa ennen tuotteiden luovuttamista tai lähettämistä valtuutetulle varastonpitäjälle sijaintivaltionsa asianomaisen viranomaisen vahvistaman todistuksen verottomien tuotteiden hankintaan alkuperäisenä. Mikäli ostaja sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa, tuotteiden siirtämiseen sovelletaan lisäksi saateasiakirjan käyttämistä koskevia säännöksiä.

Kun valmisteveron alaisia tuotteita tuodaan yhteisön ulkopuolelta valmisteverotuslain 16 §:n 7 kohdassa mainittuun tarkoitukseen, menettelystä verottomuuden toteuttamiseksi on voimassa, mitä vastaavien tuotteiden tullittomuudesta säädetään tai määrätään.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan vastaavasti valmisteveron alaisiintuotteisiin silloin, kun ne luovutetaan Euroopan yhteisöjen toimielimelle Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista annetussa pöytäkirjassa edellytetyllä tavalla. Edellä 2 momentissa tarkoitetun vahvistuksen antaa tällöin kuitenkin Euroopan yhteisöjen asianomainen toimielin.

3 a  §

Suomessa sijaitsevan diplomaattisen edustuston, muun samassa asemassa olevan edustuston, lähetetyn konsulin viraston, kansainvälisen järjestön tai niiden henkilökuntaan kuuluvan henkilön pyynnöstä ulkoasiainministeriö vahvistaa, ovatko edellä mainitut oikeutetut verottomaan hankintaan joko Suomessa tai toisessa jäsenvaltiossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.