1731/1995

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmansista maista tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt

muuttaa elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta kolmansista maista tapahtuvan kalastustuotteiden ja niistä saatujen valmisteiden ja jalosteiden maahantuonnin yhteydessä 9 päivänä elokuuta 1995 antamansa päätöksen (1007/95) 6 §:n 2 momentin 3 kohdan sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

6  §

Liitteessä 1 luetelluista maista tapahtuvan tuonnin ehtona on lisäksi, että


3)  tuotteiden mukana on komission päätöksen 95/328/EY mukainen terveystodistus tai, jos komissio on antanut asianomaista viejämaata koskevan erillisen tuontipäätöksen, kyseisen päätöksen mukainen terveystodistus; jaTämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tällä päätöksellä kumotaan kiellosta tuoda kalastustuotteita sekä niistä tehtyjä valmisteita ja jalosteita Japanista 7 päivänä huhtikuuta annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös nro 3/TUONTI/95.

Komission päätökset 95/328/EY, EYVL N:o L 191, 12.8.1995, s. 32;  95/453/EY, EYVL N:o L 264, 7.11.1995, s. 35; 95/454/EY, EYVL N:o L 264, 7.11.1995, s. 37; 95/537/EY, EYVL N:o L 304, 16.12.1995, s. 51 ja 95/538/EY, EYVL N:o L 304, 16.12.1995, s. 52

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Eläinlääkintötarkastaja
Pia Mäkelä

Liite 1

Maa Tuoteryhmä(1 Komission
1 2 tuontipäätös
Albania x(2 95/90/EY
Argentiina x 93/437/ETY
Brasilia x 94/198/EY
Chile x 93/436/ETY
Ecuador x 94/200/EY
Filippiinit x 95/190/EY
Färsaaret x x 93/494/ETY
Indonesia x x 94/324/EY
Japani x 95/538/EY
Kanada x x 93/495/ETY
Kolumbia x 94/269/EY
Korean tasavalta x x 95/454/EY
Marokko x x 95/30/EY
Peru x x 95/173/EY
Singapore x 94/323/EY
Taiwan x 94/766/EY
Thaimaa x x 94/325/EY
Turkki x 94/778/EY
Uruguay x
Uusi-Seelanti x x 94/448/EY
Venäjä x(3
Viro x
Yhdysvallat x x

(1 Merkillä x merkitystä maasta on kyseisen tuoteryhmän tuonti maahan sallittu.(2 Vedessä kuljetettavien elävien kalojen tai äyriäisten tuonti ei ole sallittu.(3 Vain tuonti yksityishenkilön omaan käyttöön on sallittu.

Tuoteryhmä 1: Pakastetut tai jalostetut kaksikuoriset simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

Tuoteryhmä 2: Muut kalastustuotteet ja niistä saadut valmisteet ja jalosteet kuin elävät, pakastetut tai jalostetut kaksikuoriset simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot

Liite 2

Elävinä kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita saadaan tuoda maahan seuraavista kolmansista maista:

Maa Komission tuontipäätös
Korean tasavalta 95/453/EY
Marokko 93/387/ETY
Turkki 94/777/EY
Peru 95/174/EY

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.