1721/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus Kuopion yliopistosta annetun asetuksen 5 ja 36 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Kuopion yliopistosta 7 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (857/88) 5 §:n 1 momentti ja 36 §:n 1 momentti,

näistä 36 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1168/94), seuraavasti:

5  §

Hallitukseen kuuluvat rehtori, vararehtorit, tiedekuntien dekaanit ja A.I.Virtanen -instituutin johtaja. Heidän lisäkseen valitaan vaaleilla hallitukseen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kymmenen muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Dekaanin ollessa estynyt on hänen tilallaan hallituksessa varadekaani ja johtajan ollessa estynyt on hänen tilallaan hänen sijaisensa.


36  §

Yliopistossa ovat erillisinä laitoksina A.I.Virtanen -instituutti ja kansanterveyden tutkimuslaitos, joista säädetään Kuopion yliopistosta annetun lain 4 §:ssä. Muun erillisen laitoksen perustamisesta päättää yliopiston hallitus. Erillisen laitoksen hallintoa hoitavat johtaja tai johtokunta ja johtaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.