1703/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Asetus mallioikeusasetuksen 8 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) 8 §:n 1 momentti seuraavasti:

8  §

Jos malli on esitetty sellaisessa vieraassa valtiossa annetussa mallin rekisteröintiä tai hyödyllisyysmallin suojaa koskevassa hakemuksessa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/75) tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/95), ja mallin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa vieraassa valtiossa annetun hakemuksen tekemispäivästä, täällä annettu hakemus katsotaan mallioikeuslain 2 ja 6 §:ää sovellettaessa tehdyksi samanaikaisesti kuin hakemus vieraassa valtiossa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös, kun malli on esitetty sellaisessa Suomen ulkopuolella tehdyssä hakemuksessa, jonka rekisteriviranomainen erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa annettuun hakemukseen rinnastettavaksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.