1697/1995

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (551/67) 2 §:ään uusi 2 momentti ja 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2  §

Jos on ilmeistä, että keksinnöllä pääasiallisesti on merkitystä maanpuolustukselle, tulee Suomessa asuvan keksijän tai hänen oikeudenomistajansa tehdä Euroopan patenttisopimuksessa (SopS 8/96) [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1996), alkuperäinen sanamuoto kuului: Euroopan patenttisopimuksessa (SopS / ) ] tarkoitettua eurooppapatenttia koskeva hakemus tai patenttilain 3 luvun mukainen kansainvälinen hakemus Suomen patenttiviranomaiselle.

3  §

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen ja kansainvälisen patenttihakemuksen osalta 3 momentissa säädetty määräaika on kuitenkin:

1) jos kyseessä on eurooppapatenttia koskeva hakemus, kolme kuukautta hakemuksen antamisesta patenttiviranomaiselletai, jos etuoikeutta on pyydetty, kolmetoista kuukautta pyydetystä etuoikeuspäivästä; ja

2) jos kyseessä on kansainvälinen patenttihakemus, kolme kuukautta kansainvälisen hakemuksen tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta on pyydetty, kaksitoista kuukautta kymmenen päivää pyydetystä etuoikeuspäivästä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 161/95
TaVM 29/95
EV 170/95

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.