1678/1995

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Laki kuntien valtionosuuslain 32 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä elokuuta 1992 annetun kuntien valtionosuuslain (688/92) 32 §:n 2 momentti seuraavasti:

32  §

Edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitun lain muita kuin 15 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä sovelletaan kuitenkin maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain(2/85) 23 §:ssä tarkoitettuihin valtion korvauksiin vuoden 1996 loppuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 123/95
StVM 23/95
EV 128/95

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.