1676/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut toimeentulotuen yleisistä perusteista 18 päivänä marraskuuta 1993 annetun valtioneuvoston päätöksen (988/93) 3 §:n ja 6 §:n 1 momentin, sekä

lisännyt päätökseen uuden 9 a §:n seuraavasti:

3  §

Perusosan suuruus on seuraava:

1) yksin asuvalla henkilöllä ja yksinhuoltajalla 80 prosenttia kansaneläkelain (347/56) mukaan yksinäiselle henkilölle maksettavasta asianomaisen kuntaryhmän mukaisesta kansaneläkkeen pohjaosan ja täyden lisäosan yhteismäärästä;

2) muulla 17 vuotta täyttäneellä henkilöllä 85 prosenttia yksin asuvan henkilön perusosasta, jollei 3 kohdasta muuta johdu;

3) vanhempansa tai vanhempiensa luona asuvalla, 17 vuotta täyttäneellä henkilöllä 73 prosenttia yksin asuvan henkilön perusosasta;

4) 10―16-vuotiaalla lapsella 70 prosenttia yksin asuvan henkilön perusosasta; sekä

5) alle 10-vuotiaalla lapsella 66 prosenttia yksin asuvan henkilön perusosasta.

Mikäli henkilön toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan enintään 20 prosentilla, mikäli alentamista ei ole pidettävä kohtuuttomana.

6  §

Tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheeseen kuuluvien käytettävissä olevat tulot.


9 a  §

Sen estämättä, mitä 9 §:n 2 momentissa säädetään, toimeentulotuen perusosaan ei tehdä sanotussa momentissa tarkoitettua tarkistusta vuosina 1996, 1997 ja 1998.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Ylitarkastaja
Pekka Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.